Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie !


 

ODTWARZACZ ALTERNATYWNY

 

Archiwum materiałów audio-video oraz zdjęcia z Kongresu,

„Dla społecznego panowania Chrystusa Króla”

są dostępne na stronie:

 

www.kongresdlachrystusakrola.pl

 

 

W II Kongresie brali udział:

 

I Edycja w Warszawie, sobota, 24 maja, 2014 A.D.

Ks. prof. Tadeusz Guz (KUL),  Arkadiusz Robaczewski (CKiT),

Ks. dr Roman Kneblewski, Dr Stanisław Krajski,

Ks. Stanisław Małkowski, Prof. Andrzej Flaga,

Dawid Gospodarek, Marcin Dybowski

 

II Edycja w Częstochowie, sobota, 31 maja, 2014 A.D.

Ks. Stanisław Małkowski, Ks. Ryszard Raczkiewicz,

Ks. Jacek Bałemba SDB, Ks. dr Roman Piwowarczyk,

Dr Stanisław Krajski, Prof. Andrzej Flaga,

Ks. Leopold Powierża CSMA

 

Lektura encykliki Piusa XI QUAS PRIMAS:

Jerzy Zelnik – aktor i reżyser

 

Wiersze patriotyczno - religijne

Kazimierz Józef Węgrzyn

 

Program artystyczny:

Maciej Wróblewski – pieśniarz polski

 

 

Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat!

PRZEJDŹ DALEJ

www.apokalipsa.info.pl

www.tv-pustelnia.pl

www.kongresdlachrystusakrola.pl