Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie !

 

 

fides-et-ratio

jezus3

III Kongres

„Dla społecznego panowania

Chrystusa Króla” odbył się w Łodzi, 20 września (sobota) A.D. 2014

 

Materiały audio – video wkrótce.

Za wszelkie „wpadki” techniczne, radiowe i telewizyjne bardzo przepraszam, był moment, że w jednym momencie komputer się zawiesił, bateria w mikrofonie się wyczerpała a na antenie był tylko szum, innym razem projektor multimedialny nie chciał się połączyć z komputerem, jeszcze raz przepraszam, wprawdzie żniwa są wielkie, ale robotników mało. Transmisja wideo była organizowana w ostatniej chwili, gdy wóz transmisyjny wybrał lepszą ofertę finansową, trzeba było kupić kamerę I poznać oprogramowanie itd…

 

Są zarzuty, że biskup miejsca nic nie wiedział o organizowanym Kongresie dla społecznego panowania Chrystusa Króla, proszę, jak nie wiesz to się nie odzywaj, nie zabieraj głosu i nie wprowadzaj zamętu, tak czyni szatan i jego demony, które posługują się ludźmi.

 

Tutaj jest podanie do arcybiskupa miejsca i oficjalna odpowiedź jaką otrzymaliśmy na naszą prośbę i zaproszenie. PODANIE - ZAPROSZNIE i ODPOWIEDŹ

 

Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie

Stowarzyszenie Fides et Ratio i sympatycy.

 

Materiały archiwalne: | HTML | PDF | WORD  |

 

Kongres dla społecznego panowania Chrystusa Króla według Encykliki QUAS PRIMAS Papieża Piusa XI, odbył się w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi, przy ulicy Piotrkowskiej 243, w sobotę 20 września A.D. 2014, dziękujemy wszystkim przychylnym księżą, którzy nam błogosławili, modlili się i wspierali nas duchowo, dziękujemy siostrą zakonnym w Polsce i poza Polską za modlitwę i ofiarę duchową.

 

Dziękujemy osobom świeckim a zwłaszcza Polonii amerykańskiej za wsparcie duchowe i finansowe, serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanych w organizację, za wszelką ofiarę, zorganizowanie ołtarza, naczyń liturgicznych, szat kapłańskich, dziękujemy kobietą za pomoc w wydawaniu posiłków.

PRZEJDŹ DALEJ

apokalipsa.info.pl

tv-pustelnia.pl

kongresdlachrystusakrola.pl

radiochrystusakrola.pl